Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 



Høring: Kraftværkshalvøen - lokalplan 464

Officielt navn: Kraftværkshalvøen - lokalplan 464
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 29.06.11 til 29.09.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-31190

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

I/S Amagerforbrændings eksisterende forbrændingsanlæg på Kraftværksvej er 40 år gammelt, og er ikke længere teknisk og miljømæssigt tidssvarende. Ejeren ønsker at bygge et nyt anlæg nordvest for det eksisterende. Det nye anlæg kan står klar i 2015-16.
Det kommende anlæg vil være et markant byggeri, og vil fremstå som et ny arkitektonisk vartegn for området. Anlægget har karakter af en massiv bygning med en tagflade, der falder fra op til ca. 110 meter til terræn. På afstand er det hensigten, at bygningen vil syne som et bjerg med en sneklædt bjergtop.
Den store tagflade forudsættes anvendt til bl.a. rekreative funktioner.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 464 - Kraftværkshalvøen som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. januar 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 1, høringssvar, notat om høringssvar og faktaark.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Kraftværkshalvøen som PDF

   

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign