Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kommuneplantillæg for Niels Bohr Science Park

Officielt navn: Forslag til kommuneplantillæg for Niels Bohr Science Park
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 27.06.12 til 27.09.12
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen

Der er blevet udarbejdet forslag til lokalplan for Niels Bohr Science Park med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som var i høring fra d. 15. juni til den 7. september 2011. På grund af at forslag til kommuneplantillægget ikke fremgik tilstrækkeligt klart i offentliggørelsen af forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, sendes forslag til kommunetillæg i en ekstra høring.

 

Som led i Folketingets aftale om et teknologisk løft af universiteterne (Finansloven 2010) ønsker Bygningsstyrelsen sammen med Københavns Universitet at styrke Det Naturvidenskabelige Fakultet på Nørrebro. Tanken er at samle instituttet, der i dag ligger spredt på forskellige adresser i København, i to bygninger på samlet ca. 45.000 m².

 

Projektet er beliggende i et område, der indgår i Vidensbydel Nørre Campus, som er et projekt mellem Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet og Københavns Kommune. Projektet har til formål at styrke samspillet mellem universitetet, erhvervslivet og bydelens borgere og brugere.

 

Bygningskomplekset foreslås etableret med én bygning øst for Jagtvej i Universitetsparken og én bygning vest for Jagtvej i karreen mellem Jagtvej og Rådmandsgade. Mellem de to bygninger etableres en intern lukket gangbro over Jagtvej og en intern lukket forbindelse under Jagtvej. I tilknytning til forbindelsen under Jagtvej etableres cykelparkering og en åben offentlig forbindelse for fodgængere og cyklister. Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet afholdt en international arkitektkonkurrence i foråret 2010. Konkurrencen blev afgjort den 30. juni 2010 og vundet af et team bestående af Rambøll, Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, Christensen og Co. Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter. En realisering af vinderprojektet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan for området samt udarbejdelse af et tilhørende kommuneplantillæg for et mindre område mellem Jagtvej og Rådmandsgade.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Rikke Lethare Nielsen