Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by

København vokser og det forventes, at der i 2027 vil være 100.000 flere københavnere. Kommuneplanforslaget udfolder kommuneplanstrategiens vision om, at København skal danne rammen om det gode liv på et bæredygtigt grundlag. Dette kræver en række tiltag, hvor kommuneplanen udgør den overordnede plan for byens udvikling.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

21. august 2015 til 17. october 2015

Sagsnummer

2015-0194506

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. october 2015

Høringen er lukket

Forslaget til Kommuneplan 2015 fokuserer på sammenhængen i byen og samspillet mellem byudviklingen i den eksisterende by og de nye byudviklingsområder
Kommuneplanforslaget håndterer tre centrale udfordringer som hænger sammen med befolkningsvæksten, nemlig hvordan vi sikrer:

  • At der er et tilstrækkeligt og varieret boligudbud.
  • At de kommunale services kan følge med udviklingen.
  • At byen vedbliver at være en grøn og imødekommende by.

Kommuneplanforslaget vil være i høring til og med fredag den 16. oktober 2015.
Mandag den 5. oktober kl. 16 - 18 vil der blive afholdt et arrangement i Rådhusets Festsal for alle interesserede, der vil være up to date på byens udvikling og kommuneplanen og drøfte, hvordan København skal udvikle sig.
Derefter vil der blive udarbejdet en hvidbog over de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger til disse. Kommuneplanforslaget forelægges herefter Borgerrepræsentationen til godkendelse med eventuelle ændringer som følge af høringen. 
 

Ansvarlig

Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Marc J. Jørgensen

Få nyt om høringer

Abonnér