Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Klubfællesskaber

Officielt navn: Klubfællesskaber
Type: Andet
Høringsperiode: 01.09.12 til 12.10.12
Sagsnr: 2012-81501

Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 13. juni 2012, godkendt forslag til principper, forudsætninger og proces for en ny ungestruktur med klubfællesskaber med henblik på en kommenteringsrunde blandt klubberne. Udvalget godkendte også, at forvaltningen efter sommerferien skulle fremlægge et forslag til konkrete klubfællesskaber i hele kommunen, således at der så vidt muligt var et klubfællesskab i alle lokalområder.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til sammensætning af 15 klubfællesskaber og 4 alternative forslag til disse. Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. august 2012 behandlet indstillingen "Klubfællesskaber". Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring.

Sideløbede med dette forløb er et forslag til en ny budgetmodel på ungdomsklubområdet under udarbejdelse. Forslaget til ny budgetmodel vil blive fremlagt sammen med strukturindstillingen efter høringen, således at budgetmodellen bedst muligt kan understøtte strukturen, og således at resultatet af de kommende budgetforhandlinger er kendte.

Seneste høringssvar

12.10.12 Svar (1466)
12.10.12 Svar (2400)
12.10.12 Svar (1710) Skole og Forældre København
12.10.12 Svar (2300) Københavns Kommune
12.10.12 Svar (2900) Rymarksvenge AktivCenter
12.10.12 Svar (1422) Bodenhoff Fritidscenter (personale)
12.10.12 Svar (1401) Klyngebestyrelsen IB9
12.10.12 Svar (2700) Brønsparkens Fritidscenter
12.10.12 Svar (2100) Den selvejende institution Haunstrupgaard
12.10.12 Svar (2400) Underhuset/Tagenshave
12.10.12 Svar (2300) Rideklubben - Artillerivej
12.10.12 Svar (2300) Den Integrerede Institution Gyldenrisparken
12.10.12 Svar (1308 ) Frie Børnehaver og Fritidshjem
12.10.12 Svar (2500) Valby Lokaludvalg
12.10.12 Svar (2400) Formand for Bispeparken (fsb afd.1-22)
12.10.12 Svar (2400) Foreningen SBBU
12.10.12 Svar (2300 S) Klynge A19
12.10.12 Svar (2200) Kvisten
11.10.12 Svar (2400) Bispebjerg Lokaludvalg
11.10.12 Svar (2300) Den selejende klynge Lumix
11.10.12 Svar (1466)
11.10.12 Svar (2100) BUPL Hovedstaden
11.10.12 Svar (2200) Nørrebro Lokaludvalg
11.10.12 Svar (2100) Forældrebestyrelsen i Klynge Ø10
10.10.12 Svar (2300) Forældrebestyrrelsen i klynge A5
10.10.12 Svar (2400) Bispebjerg Kulturcenter
10.10.12 Svar (1699) Teaterbutikken
10.10.12 Svar (2720)
10.10.12 Svar (2100) p.o.v., Landsforeningen for Socialpædagoger, LFS
10.10.12 Svar (2700) Fritids- og ungdomsklub
10.10.12 Svar (1418) Klynge IB8
10.10.12 Svar (2400) 35580 TK's Ungdomsgård
10.10.12 Svar (1358 ) Klubben I Thomas P Hejle
08.10.12 Svar (2700) Brønshøj-Husum Ungdomshus
05.10.12 Svar (1758) Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg
03.10.12 Svar (2400) Klynge BI 2 - ledelsen
02.10.12 Svar (2500) Klynge Val3
28.09.12 Svar (2300) Klynge A5
26.09.12 Svar (1665) Stud. Settlementet Soc. Pæd. fritidsforanstaltning
25.09.12 Svar (2300) Amager Øst Lokaludvalg
21.09.12 Svar (2700)
21.09.12 Svar (2720) Vanløse Lokaludvalg
12.09.12 Svar (1355) IB3. BUF
10.09.12 Svar (2300) Fritids & Ungdomsklub Gokart Banen
05.09.12 Svar (2300) Københavns Gokart Bane
05.09.12 Svar (2500) Folehavens Ungdomshus/selvejende

Supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Kapacitetsstyring