Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Kløverparken tillæg nr. 2 - Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Officielt navn: Kløverparken tillæg nr. 2 - Lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 03.05.17 til 28.06.17
Bydel:
Sagsnr: 2017-0076858
Her indsender du dit høringssvar på nettet

Billede af høringen

Lokalplanforslaget vil muliggøre en fleksibel anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer på Amager Øst.

Kommuneplantillægget fastsætter område II som kreative zoner samt industri med en bebyggelsesprocent på 60 (J0*).

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg 

Hent lokalplanforslag Kløverparken tillæg nr. 2 med kommuneplantillæg som PDF (19 mb) 

Københavns Borgerrepræsentation har den 27. april 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler mm.

Lokalplanforslagene blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. maj 2017.

Seneste høringssvar

19.05.17 Svar (2300)

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling
Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66