Kalvebod Brygge Vest II - lokalplanforslag med kommuneplantillæg og miljørapport

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. may 2016 til 30. june 2016

Sagsnummer

2016-0039279

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. june 2016

Høringen er lukket

Forslagene vil muliggøre en byudvikling med et IKEA-varehus, hotel og ungdomsboliger mv. ved Kalvebod Brygge og Dybbølsbro.
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest II som PDF (31 mb)
Københavns Borgerrepræsentation har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, hvidbog om forudgående høring om VVM-redegørelse, udkast til udbygningsaftale, faktaark, strategi for omverdensinddragelse mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. maj 2016.
Tidligere materiale 
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. april 2015 startredegørelse for Kalvebod Brygge Vest II. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv.

 

Ansvarlig

Byens Udvikling Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér