Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Københavns nye integrationspolitik

Officielt navn: Københavns nye integrationspolitik

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen
København skal have en ny integrationspolitik for 2011-2014, og vi er nu klar med et udkast, som er sendt i høring hos københavnerne.   Ambitionen er en integrationspolitik, der bygger på partnerskaber på kryds og tværs af byen, og hvor kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og københavnere inddrages, bidrager og tager ansvar.    
Vi opfordrer derfor alle københavnere til at give  deres mening til kende og tage ejerskab over Københavns nye integrationspolitik.    
Opfordringen skal tages meget bogstaveligt, for netop i dag åbner et nye site, der inviterer københavnere indenfor. På www.blanddigibyen.dk kan alle københavnere kommentere politikkens mål og komme med konkretiseringsforslag til politikken. Her kan man også se, hvor i byen man kan møde op for at diskutere integrationsindsatser med andre københavnere.  

 

Tjek www.blanddigibyen.dk og giv dit bidrag til Københavns nye integrationspolitik!   Du kan også komme med input på denne side frem til 11. oktober. Ude til højre kan du downloade udkasete til den nye integrationspolitik samt de politiske handleplaner for integrationsindsatsen.      

 

Med venlig hilsen  

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Seneste høringssvar

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jacob Eberholst
Kontorchef
Kontoret for integrationspolitik
Mail: Y73I@bif.kk.dk