Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Københavns erhvervs- og vækstpolitik

Officielt navn: Københavns erhvervs- og vækstpolitik
Billede af høringen

Derfor har Københavns Kommune udviklet et forslag til en ny erhvervs- og vækstpolitik, som skal danne ramme for fremtidige initiativer, der skal skabe vækst og job i hovedstaden.

Politikken er udviklet ud fra konkret viden om, hvad der driver vækst, jobskabelse og attraktive byer. Den peger på fem områder, Københavns Kommune vil satse på for at gøre hovedstaden til en endnu mere attraktiv erhvervsby.

Erhvervs- og vækstpolitikken udstikker tre ambitiøse mål: 5 % årlig vækst i Københavns Kommune frem mod 2025, 20.000 nye private arbejdspladser i Københavns Kommune frem mod 2025, og at København er blandt de tre mest attraktive byer at bo i.

Desuden besluttede Økonomiudvalget på sin behandling af politikken, at der skal udarbejdes en fjerde målsætning om, at Københavns erhvervsliv bidrager til bæredygtighed: At Københavns Kommune vil fremme virksomheder, der tager socialt ansvar, bidrager til et bedre miljø og sikrer ordentlige arbejdsvilkår.

Det er ambitiøse mål, som skal realiseres i konkrete handleplaner og aktiviteter.

I Københavns Kommune vil vi meget gerne høre dine input og idéer til fremadrettet aktiviteter, som kan understøtte målet om, at gøre hovedstaden til en endnu mere erhvervsvenlig by.

Erhvervs- og vækstpolitikken er blevet til i dialog med Københavns Erhvervsråd og med over 100 andre lokale virksomheder, som har peget på udfordringer og indsatsområder. Københavns erhvervsliv vil blive inddraget i udviklingen af de konkrete handleplaner og aktiviteter.
 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig