Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Københavns cykelstrategi 2011-2025

Officielt navn: Høring af "Fra god til verdens bedste - Københavns cykelstrategi 2011-2025"
Type: Andet
Høringsperiode: 19.05.11 til 12.08.11
Sagsnr: 2011-62797

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har d. 27. april 2011 godkendt Københavns cykelstrategi 2011-2025. Cykelstrategien rummer en række bud på, hvad der skal gøres frem til 2025, for at København kan realisere sin vision om at blive verdens bedste cykelby.

 

Cykelområdet er kendetegnet ved at bestå af et stort antal mindre projekter. For at undgå en strategi der drukner i detaljer og specifikke projekter, er der i stedet valgt en form med fokus på en mere overordnet beskrivelse af tre overordnede temaer, som er af afgørende betydning for, hvor mange københavnere der cykler, og hvor godt det er at cykle i København. Disse tre temaer er: Rejsetid, komfort og tryghed.

 

Ud over de tre overordnede temaer sammenfatter strategien målene på cykelområdet og opstiller et bud på en samlet "opskrift" for "verdens bedste cykelby".

 

Strategien er baseret på viden bl.a. fra effektvurderinger af københavnske cykelprojekter, Københavns Kommunes cykelregnskab, DTU’s transportvaneundersøgelser og fra udenlandske byer, særligt Holland. Desuden har den omfattende inddragelse af byens lokaludvalg og andre eksterne parter i forbindelse med kommunens arbejde med "Handlingsplan for Grøn Mobilitet" (endnu ikke publiceret) givet mange nyttige input, som også er medtaget i arbejdet med strategien.

 

Samlet set udstikker strategien retningslinjerne for de kommende års prioriteringer på cykelområdet. Retningslinjer som dels vil blive brugt i den daglige prioritering i forvaltningen, dels vil danne baggrund for indspil fra forvaltningen til det politiske niveau, når der politisk ønskes igangsat nye aktiviteter på cykelområdet eller af relevans for cykelområdet.

 

Strategien har endvidere været genstand for drøftelser mellem samtlige partier i Borgerrepræsentationen forud for fremsendelsen til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Send os din mening 

 

Du kan give din mening til kende her på siden, eller du kan sende en mail direkte til cykelstrategi@tmf.kk.dk frem til d. 12. august 2011.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik
Islands Brygge 37
1505 København V
Tlf: 33 66 35 00
Fax: 33 66 71 31
E-mail: cykelstrategi@tmf.kk.dk