Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Indvinding af grundvand til støvbekæmpelse, AFATEK

Officielt navn: Ansøgning iht. § 20 i Vandforsyningsloven om indvinding af grundvanmd til støvbekæmpelse
Type: Andet
Høringsperiode: 27.07.16 til 17.08.16
Bydel:
Sagsnr: 2016-0261139

AFATEK A/S beliggende Selinevej 18, 2300 København S, har etableret et nyt
metalsorteringsanlæg, hvor man fra den tørre slagge frasorterer ikke magnetiske
metaller. Metalsorteringsanlægget er beliggende i en telthal, hvortil slaggen indfødes fra
en udendørs placeret fødekasse, og efter sortering udlæsses slaggen via et
udendørs placeret transportbånd til et slaggelager. Specielt ved indfødning af slaggen til metalsorteringsanlægget i telthallen og efterfølgende ved udlæsning af den sorterede slagge kan der i tørre perioder
være en kraftig støvudvikling, som skal holdes nede via et sprinklersystem.
Støvbekæmpelse på pladsen foregår generelt ved at recirkulere opsamlet regnvand
på pladsen fra et perkolatbassin og sprinkle det over kørearealer, men dels
er dette vand for forurenet med småpartikler til at det kan håndteres i de fine
sprinklerdyser ved ind- og udlæsning til og fra metalsorteringsanlægget, og dels
kan der i tørre perioder ikke være nedbør nok, til at man har tilstrækkeligt vand
til den generelle støvbekæmpelse.

AFATEK ønsker derfor at opnå en permanent tilladelse til at indvinde op til 20.000 m3/år af grundvand til støvbekæmpelse. Indvindingen er ved Selinevej 18, 2300 Kbh S, matrikel 917, Sundby Overdrev, København.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen over for kommunalbestyrelsen inden for en frist på 3 uger.

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Anvendelse, Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM