Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands Allé

Officielt navn: Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands Allé
Type: Andet
Høringsperiode: 10.11.10 til 05.01.11
Bydel:
Sagsnr: 2010-79339

Høringen er afsluttet!

Teknik- og Miljøforvaltning har stillet forslag om, at der indføres en 2-timers parkeringszone på hverdage i tidsrummet kl. 08-18 nord for Vejlands Allé og hele døgnet alle ugens dage syd for Vejlands Allé. Parkeringszonen skal begrænse pendler- og langtidsparke- ring i området. Beboere vil gratis kunne få udstedt beboerlicens til egen vej. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at forslaget skal i høring, inden ordningen kan indføres. Du kan se en præcis angivelse af, hvilke veje det drejer sig om i høringsmaterialet.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Søren Kastoft