Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ideer og forslag til VVM for udbygning af Bispebjerg Hospital

Officielt navn: Indkaldelse af ideer og forslag for VVM for udbygning af Bispebjerg Hospital
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 17.12.12 til 15.01.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-167899
Billede af høringen
Region Hovedstaden har besluttet at fusionere Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler samt Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Alle funktionerne samles på Bispebjerg Hospital. Beslutningen er et led i hospitalsplanen fra 2010.  

Bispebjerg Hospital har i 2011/12 gennemført en helhedsplan-konkurrence, som danner grundlag for udviklingen af et nyt og moderne hospital. Vinderprojektet ”Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg” bevarer og integrerer det fredede historiske hospital med Martin Nyrops pavilloner fra 1913 og de anlagte haveanlæg med et moderne hospitalsbyggeri med i alt 120.000 m2 nybyggeri samt renovering af eksisterende bygninger.

Udbygningen af Bispebjerg Hospital er omfattet af  VVM-bekendtgørelsen. VVM står for "Vurdering af Virkninger på Miljøet”. En VVM-redegørelse skal belyse et projekts virkninger på omgivelserne. Det betyder, at der skal gennemføres en screening for at vurdere anlæggets mulige miljøpåvirkninger. Den 12. december 2012 blev der truffet en afgørelse om screeningen, som fastslog, at der skal gennemføres en VVM-redegørelse for projektet.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø
Lone Madsen