Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Idéer og forslag, VVM for Ørestad Fælled Kvarter - forudgående høring

Officielt navn: Forudgående høring i forbindelse med VVM-processen for byudvikling på Ørestad Fælled
Type: Andet
Høringsperiode: 09.05.17 til 29.05.17
Sagsnr: 2017-0203119

By & Havn ønsker at udvikle det sidste bykvarter i Ørestad til et nyt bæredygtigt boligområde, hvilket er en udmøntning af lovgivningen om Ørestad og Kommuneplan 2015. By & Havn har i 2016 gennemført en masterplankonkurrence om, hvordan det nye bykvarter overordnet skal se ud. For at realisere planen har Københavns Kommune besluttet at udarbejde et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Det er vurderet, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen og den 2. maj 2017 har Københavns Kommune truffet afgørelse om, at der skal gennemføres en VVM-proces. VVM-redegørelen vil blive udarbejdet sammen med miljøvurderingen af lokalplanen og vil komme i høring sammen med planforslagene.

Seneste høringssvar

29.05.17 Svar (2300)
29.05.17 Svar (2300)
29.05.17 Svar (2300)
29.05.17 Svar (3080)
29.05.17 Svar (1819) Naturlig Fornuft
29.05.17 Svar (2450) Friluftsrådet København
29.05.17 Svar (1705) Alternativet - som medlem
29.05.17 Svar (1620) Københavns Museum
29.05.17 Svar (2300)
28.05.17 Svar (2200) WagnerDocs
28.05.17 Svar (2200)
28.05.17 Svar (2300)
28.05.17 Svar (2300)
28.05.17 Svar (1749)
28.05.17 Svar (2300)
28.05.17 Svar (2200)
28.05.17 Svar (2300 S)
28.05.17 Svar (2300) Konsulent, pensioneret u-landsarbejder
28.05.17 Svar (2300)
28.05.17 Svar (2300) Filminstruktør
28.05.17 Svar (1456) Verdens Skove
28.05.17 Svar (2050)
28.05.17 Svar (2720) Handicappet kontanthjælpsmodtager
28.05.17 Svar (2300)
28.05.17 Svar (2300) Amager Fælleds Venner
27.05.17 Svar (2300)
27.05.17 Svar (2300)
27.05.17 Svar (2300)
26.05.17 Svar (2300)
26.05.17 Svar (1620) BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening
26.05.17 Svar (2000)
26.05.17 Svar (2300) Smyks.dk
26.05.17 Svar (2300)
26.05.17 Svar (2770)
26.05.17 Svar (2300)
26.05.17 Svar (2450) Vild Med Vilje
25.05.17 Svar (2700) Danmarks Naturfredningsforening København
25.05.17 Svar (2300)
24.05.17 Svar (2300)
24.05.17 Svar (2300)
22.05.17 Svar (2300) 1960
21.05.17 Svar (2300) Heart & Bones Film
16.05.17 Svar (2700)
16.05.17 Svar (2300)
15.05.17 Svar (2300)
14.05.17 Svar (2300)
14.05.17 Svar (1426 ) Folkepensionist
14.05.17 Svar (2300)
13.05.17 Svar (2300)
10.05.17 Svar (2300)
10.05.17 Svar (2300)
10.05.17 Svar (1407)
09.05.17 Svar (2300)
09.05.17 Svar (2300 S)
09.05.17 Svar (2300)
09.05.17 Svar (2000)
08.05.17 Svar (2300)
08.05.17 Svar (2300)
08.05.17 Svar (2300)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljøbeskyttelse
Byens Anvendelse
Teknik- og Miljøforvaltningen