Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Hulgårdsvej - lokalplan 523 kommuneplantillæg

Officielt navn: Hulgårdsvej - lokalplan 523 kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 27.01.15 til 26.03.15
Bydel:
Sagsnr: 2014-0243126

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen Hulgårdsvej muliggør opførelsen af et opbevaringscenter og fastlægger Bellahøj Koblingsstation som bevaringsværdig. På ejendommen ligger der en koblingsstation, hvor forpladsen i dag henligger som asfaltareal med enkelte parkerede biler. Som en del af projektet vil der til opbevaringscenteret blive indarbejdet en forplads, der giver mulighed for ophold og skaber sammenhæng til Hulgårds Plads.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 523 Hulgårdsvej med kommuneplantillæg nr. 47 som PDF (4 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2015

Tidligere materiale

Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Hulgårdsvej med kommuneplantillæg som PDF (3mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. januar 2015

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.  

 

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning