Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Holmen II - lokalplan nr. 331 med tillæg 1, 2 og 3

Officielt navn: Holmen II - lokalplan nr. 331 med tillæg 1, 2 og 3
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 09.10.12 til 10.12.12
Sagsnr: 2012-130205

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planen gør det muligt, at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej. Dette skal ses i sammenhæng med forslag til trafiksanering af Prinsessegade, som tager højde for de trafikgener, som en nedlæggelse af busslusen isoleret set ville medføre.

Vedtaget lokalplan

Hent Holmen II - lokalplan nr. 331 med tillæg 1, 2 og 3 som PDF 

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3, høringssvar, notat om høringssvar, referat af borgermøde og faktaark.

Lokalplanen med tillæg 3 blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 19. december 2014

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 som PDF 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. august 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3, forslag til borgerdialig og brev fra Christianshavns lokaludvalg.

 

Seneste høringssvar

11.12.12 Svar (1434)
11.12.12 Svar (1440) CRIR
10.12.12 Svar (1432)
10.12.12 Svar (1424)
10.12.12 Svar (1422)
10.12.12 Svar (1429)
10.12.12 Svar (1436)
10.12.12 Svar (1427)
10.12.12 Svar (1430)
10.12.12 Svar (1437) Operaen
10.12.12 Svar (1435)
10.12.12 Svar (1466)
10.12.12 Svar (1437) Privat
10.12.12 Svar (1437)
10.12.12 Svar (1434)
10.12.12 Svar (1432)
10.12.12 Svar (1432) Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
10.12.12 Svar (1422) Lejerbo afdeling 204, Islands Plads
10.12.12 Svar (1437 )
10.12.12 Svar (1434)
10.12.12 Svar (1437)
10.12.12 Svar (1432)
10.12.12 Svar (1432)
10.12.12 Svar (1422) Beboernetværket "SIkker Prinsessegade, sikker Aladdin"
10.12.12 Svar (1434)
10.12.12 Svar (1420) Christianshavns Lokalråd
10.12.12 Svar (1436)
10.12.12 Svar (1422)
09.12.12 Svar (1432)
09.12.12 Svar (1422)
09.12.12 Svar (1440 )
09.12.12 Svar (1401)
09.12.12 Svar (1422 )
09.12.12 Svar (1432)
09.12.12 Svar (1435)
09.12.12 Svar (1400)
09.12.12 Svar (1437)
09.12.12 Svar (1427)
09.12.12 Svar (1437)
09.12.12 Svar (1422)
09.12.12 Svar (1422 K) Christianshavns Skole
09.12.12 Svar (1437)
09.12.12 Svar (1422)
09.12.12 Svar (1436)
09.12.12 Svar (1434)
09.12.12 Svar (1407)
09.12.12 Svar (1435)
09.12.12 Svar (1432)
09.12.12 Svar (1437)
09.12.12 Svar (1435)
09.12.12 Svar (1435)
09.12.12 Svar (1437)
09.12.12 Svar (1407)
09.12.12 Svar (1435 )
09.12.12 Svar (1434)
09.12.12 Svar (1434)
06.12.12 Svar (1437)
06.12.12 Svar (1429)
04.12.12 Svar (1422)
02.12.12 Svar (1436)
02.12.12 Svar (1416)
30.11.12 Svar (1401)
30.11.12 Svar (1416)
30.11.12 Svar (1426)
29.11.12 Svar (1429)
28.11.12 Svar (1436)
27.11.12 Svar (1436)
26.11.12 Svar (1437)
26.11.12 Svar (1429)
26.11.12 Svar (1436)
23.11.12 Svar (1432)
22.11.12 Svar (2300)
21.11.12 Svar (1439)
21.11.12 Svar (1436)
21.11.12 Svar (1422)
21.11.12 Svar (1432)
20.11.12 Svar (1437)
20.11.12 Svar (1434)
19.11.12 Svar (1429)
18.11.12 Svar (1408)
15.11.12 Svar (1436)
12.11.12 Svar (1425)
23.10.12 Svar (1437)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign