Hedegaardsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 31-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

8. september 2015 til 3. november 2015

Sagsnummer

2015-0056406

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. november 2015

Høringen er lukket

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at bruge ejendommen på Hedegaardsvej 88 til serviceerhverv.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej med tillæg nr. 1 som PDF (4 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, partneskabsaftale, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. marts 2016.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Hedegaardsvej tillæg 1 som PDF (4,5 MB)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. september 2015

Ansvarlig

Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Tlf. 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér