Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: H.C. Ørstedværket - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg

Officielt navn: Forudgående høring om kommuneplantillæg for H.C. Ørstedværket
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 06.04.17 til 04.05.17
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Kom med ideer og kommentarer

Københavns Kommune forventer at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved et kommuneplantillæg for området ved H.C. Ørstedværket. Formålet er at give mulighed for etablering af kontorerhverv i tre eksisterende bygninger øst for kraftvarmeværket. Samtidig ønsker Københavns Kommune at udlægge området syd og vest for værket til offentlige rekreative formål, hvilket skal ses i sammenhæng med den eksisterende lokalplan nr. 494, hvor der i redegørelsen til denne beskrives et ønske om etablering af en bypark i området til glæde for beboer og besøgende. Da den eksisterende kommuneplanramme ikke giver mulighed for etablering af en bypark i området, forventer Københavns Kommune at ændre dette forhold ved et kommuneplantillæg.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil torsdag den 4. maj 2017.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Københavns Kommune,
Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling

Dorte Bay Høyerup