Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Højklasset busløsning på Frederikssundsvej

Officielt navn: Høring om valg af princip for højklasset busløsning samt effekten af tre forslag til bedre bustrafik.
Type: Andet
Høringsperiode: 01.06.11 til 31.08.11
Sagsnr:
  • Formål med høring

Formålet med høringen er at indhente høringssvar fra lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg, samt fra borgere og lokale interessenter, vedrørende planerne om etablering af en højklasset busløsning på Frederikssundsvej. Høringen omfatter bemærkninger til principperne i og effekterne af tre løsningsforslag, som er udarbejdet, samt en prioritering af de tre løsningsforslag. Fokus i denne fase af projektet er de overordnede principper i løsningsforslagene. Uanset hvilket løsningsforslag der vælges politisk, skal dette bearbejdes og analyseres yderligere i de efterfølgende faser af projektet.

 

  • Videre proces

Høringssvarene bliver efter den 31. august vurderet af Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen og indarbejdet i et samlet høringssvar. Høringssvaret vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret 2011. Fremlæggelsen vil ske i forbindelse med, at politikerne tager stilling til, hvilket af de tre løsningsforslag der skal danne princip for det videre arbejde.

 

  • Regler for debat på Bliv Hørt 

Bliv Hørt er en digital høringsportal, der er skabt til, at du kan indsende dine kommentarer og ændringsforslag til de strategier og planer, der behandles. Det er således ikke en blog, hvor man kan diskutere eller debattere hinandens indlæg, men et sted hvor du alene forholder dig til det, der står i udkastet til strategien. Københavns Kommune forbeholder sig derfor ret til at slette i indlæg, hvor man ikke forholder sig til forslagene, men f.eks. kommer med udtalelser, hvor man angriber eller hænger andre personer, foreninger eller lignende ud.

 

Se mere på hjemmesiden: www.kk.dk/nyFrederikssundsvej

 

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Anders Rody Hansen
Center for Trafik
Københavns Kommune