Grøndalsvængets Skole - lokalplan nr. 529

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

10. september 2015 til 10. november 2015

Sagsnummer

2015-0049547

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. november 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen fordelt på to nye bygninger; en indskolingsbygning samt en kombineret idræts- og musikhal. I forbindelse med udvidelsen og en renovering af den eksisterende skolebygning skal der desuden etableres nye udearealer for skolen.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 529 Grøndalsvængets Skole som PDF (6 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, trafiknotat, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, faktaark mv.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 25. februar 2016
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Grøndalsvængets Skole som PDF (6 mb)
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. september 2015

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér