Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Godkendelse af regulering af Kagså m.m.

Officielt navn: Godkendelse af regulering, midlertidig spærring samt etablering af rørledninger på tværs af Kagså mellem Frederikssundsvej og Kagsmosen.
Type: Andet
Høringsperiode: 23.05.12 til 21.06.12
Sagsnr:
Billede af høringen

Herlev og Københavns kommuner har den 23. maj 2012 godkendt, at der udføres vandløbsregulering, midlertidig spærring samt etablering af rørledninger på tværs af Kagså i forbindelse med kloakarbejder langs en 450 m strækning af vandløbet fra Frederikssundsvej til Kagsmosen. Regulering, spærring og rørledninger er godkendt i medfør af § 17 og § 48 i vandløbsloven, jf. Lov om Vandløb, lovbekendtgørelse nr. 927 af 24-09-2009 samt i medfør af § 3, § 10 og § 9 stk.2 i reguleringsbekendtgørelsen, jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., bekendtgørelse nr. 1436 af 11-12-2007.

 

Projektet
Forsyningsselskaberne Herlev Forsyning A/S, Nordvand A/S og Københavns Energi A/S arbejder på, at udvide kloaksystemernes kapacitet og reducere mængden af spildevand, som nu aflastes fra kloakken til Kagså under større nedbørsmængder.

Som en del af dette skal en kloakledning langs Kagså fra Frederikssundsvej til Sonatevej udskiftes med en ny og større ledning. Åen anvendes pga. begrænset plads under arbejderne som arbejdsområde. Under arbejdet spærres Kagså midlertidigt, mens vandet pumpes forbi i rør langs åen. Projektet omfatter ombygning af rørunderføringer og broer på strækningen.

Efter afslutning af arbejdet retableres Kagså og brinksikringerne. Retableringen udføres i en ændret og mere naturpræget form med sten til gavn for åens dyre- og planteliv. Træer vil spredt blive genplantet. Ved Kagsmosen udføres ændringer af brinksikringer.

Ved behandling af sagen har kommunerne være særligt opmærksomme på, at Kagsås vandføringsevne ikke reduceres hverken under eller efter arbejderne. Det samlede projekt vil forbedre miljøforholdene i Kagså.
 
Klage
Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledning findes i godkendelsen. Klagen skal være modtaget af Københavns Kommune senest d. 20. juni 2012.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lisbeth Gervin på tlf. 33665978 eller 33663660 eller sende en mail til lisger@tmf.kk.dk .

 

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Lisbeth Gervin, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur
Mail: lisger@tmf.kk.dk
Telefon 33665978 eller 33663660