Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Frivillighedspolitik 2011-2014

Officielt navn: Høring af Københavns Kommunes frivilighedspolitik 2011-2014

Høringen er afsluttet!

Formålet med en frivillighedspolitik er at sætte fokus på de mange, der på frivillig basis bidrager aktivt til at løse samfundsmæssige udfordringer og dermed er vigtige samarbejdspartnere for det offentlige. De frivillige er med til at skabe det levende, demokratiske, mangfoldige og inkluderende København. De udøver aktivt medborgerskab. Det nye i udkastet til frivillighedspolitikken er primært:
  • At hver forvaltning udpeger en ansvarlig medarbejder, som deltager i kommunens interne netværk.
  • At frivillige aktiviteter synliggøres, og at der afsættes 0,5 mio. kr. til at afholde en årlig frivillighedsdag i København. Opgaven forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Mikkel Emborg

------------------------
Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Byudvikling & Events