Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Fremtidige dialogformer med interessenter på skole- og fritidsområdet

Officielt navn: Fremtidige dialogformer på folkeskole-, fritidsinstitutions- og klubområdet
Type: Andet
Høringsperiode: 18.01.11 til 25.02.11
Bydel:
Sagsnr: 2010-60499

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 10. november 2010 udmøntningen af budget 2011, herunder en besparelse på 100.000 kr. ved nedlæggelse af Fællesrådet for Folkeskolen og Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og Klubber. Nedlæggelsen af Fællesrådet for Folkeskolen kræver

en ændring af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen. Ændringer heraf forudsætter indhentelse af udtalelser fra skolebestyrelserne.

 

Løsning

 

Forvaltningen fremlægger i denne indstilling forslag til den fremtidige dialog med interessenterne på skole- og fritidsområdet som følge af nedlæggelse af rådene.

Udvalgets dialog med forældre, brugere, faglige organisationer og fagfolk har stor betydning for mulighederne for at træffe politiske beslutninger, der er kvalificerede og afspejler den virkelighed, som skoler, fritidsinstitutioner og klubber befinder sig i. Derfor er dialogen med repræsentanter fra de forskellige interessenter central. I forslaget til den fremtidige dialog vil der blive mulighed for at alle medlemmer af udvalget mødes med interessenterne – i modsætning til de hidtidige fællesråd, hvortil kun enkelte medlemmer af udvalget kunne udpeges.

 

Læs forslaget som dagsordenspunkt 4.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen