Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Fremtidens Nordre Frihavnsgade

Officielt navn: Fremtidens Nordre Frihavnsgade
Type: Andet
Høringsperiode: 11.02.15 til 01.06.15
Bydel:
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Nordre Frihavnsgade er en af Østerbros mest besøgte handelsgader men er samtidig meget trafikeret. Det giver udfordringer, f.eks. når børn skal afleveres i skole eller daginstitution og kan føles utrygt for de mange cyklende i gaden. Københavns Kommune har derfor besluttet at gennemføre en indledende undersøgelse af cykelforholdene og gaderummet som helhed. Det skal blandt andet ske i dialog med borgere, erhverv, skoler og lokaludvalg for at skabe den mest optimale løsning ved en renovering af hele gaderummet.

Deltag aktivt

Der vil foregå en del aktiviteter i lokalområdet i løbet af foråret, ligesom der vil være mulighed for at få indflydelse på idéoplægget gennem digitale medier som Facebook og Instagram. For at kunne udarbejde et godt og realistisk idéoplæg er det vigtigt, at så mange som muligt har lyst til at deltage i de fora, aktiviteter og events, der planlægges i projektperioden, og at der kommer forskellige bud på gadens udfordringer og potentialer. 

”Bliv hørt”

Vi vil gerne høre fra dig uanset om du bor i området, bruger kvarteret eller passerer igennem gaden, eller hvis du bare har en interesse for området. Det kunne f.eks. være input til hvilke kvaliteter har kvarteret, hvilke udfordringer har gade? Hvilke behov og ønsker har du og andre? Hvad skal bevares? 

Inddragelsen har fokus på at skabe et så bredt og oplyst grundlag som muligt at arbejde videre på idéoplægget med. Idéoplægget vil blive brugt i kommunens videre plan- og budgetproces. Der er således ikke truffet en politisk beslutning om en realisering af forslagene på nuværende tidspunkt. 

Dette forventes at ske i efteråret 2015. Her bliver der taget stilling til, hvilken vej forandringerne skal gå, og hvor mange penge, der kan afsættes.  

Bliv hørt ved at skrive din kommentar her på siden! På forhånd tak for din hjælp - den er uundværlig!

 

 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Fysik
Udvikling og anlægsprojekter