Forudgående høring om VVM af IKEA varehus ved Kalvebod Brygge

IKEA ønsker at opføre et nyt varehus på Kalvebod Brygge. I perioden 17. september – 15. oktober 2015 har alle mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til Københavns Kommune til brug for udarbejdelse af en VVM-redegørelsen for IKEA varehus ved Kalvebod Brygge.

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

17. september 2015 til 15. october 2015

Sagsnummer

2015-0215358

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. october 2015

Høringen er lukket

Formålet med projektet er at bygge et nyt bynært IKEA varehus i det centrale København. Varehuset skal supplere de eksisterende varehuse i Høje-Taastrup og Gentofte. Varehuset forventes primært at henvende sig til kunder i København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner. Den centrale placering tillader, at mange kunder vil kunne benytte offentlig transport eller cykel.
Varehuset ønskes opført som én stor samlet bygning, med hovedindgang fra Dybbølsbro. Det grønne strøg mellem Kalvebod Brygge og jernbanen vil fortsætte hen over taget på det nye IKEA varehus og Dybbølsbro og videre mod syd.
Ved anlæg af et nyt varehus på Kalvebod Brygge forventes de vigtigste miljøpåvirkninger at være de ændrede trafikmønstre for såvel bil- som cykeltrafik, konsekvenser for detailhandlen samt den visuelle betydning. I anlægsfasen vil påvirkningen fra støj og vibrationer og eventuel påvirkning af grundvand blive undersøgt. Den kommende VVM-redegørelse vil herudover belyse eventuelle behov for afværgeforanstaltninger. 
Indtil den 15. oktober 2015 kan du komme med dine idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i den VVM redegørelse, som Københavns Kommune skal i gang med at udarbejde.

Ansvarlig

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse, sagsbehandler Thomas Frederik K. Iversen

Få nyt om høringer

Abonnér