Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående offentlighed for udvikling af Niels Bohr Science Park

Officielt navn:
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 18.08.10 til 03.09.10
Sagsnr: 2010-93998
Billede af høringen
Københavns Universitet er i gang med en større campusplanlægning, hvor Det Naturvidenskabelige Fakultet skal samles på Nørre Campus. Formålet er at tiltrække investeringer og samle forskning, vidensinstitutioner og virksomheder og derved skabe et universitet i verdensklasse. Der skal i alt bygges 45.000 m2, hvor de 30.000 m2 placeres i Universitetsparken, og de 15.000 m2 placeres vest for Jagtvej. Formålet med nybyggeriet af Niels Bohr Science Park er at standarden for laboratorierne og uddannelses- og forskningsmiljøet skal blive blandt de bedste i verden. Endvidere er formålet at nybyggeriet skal være med til at åbne universitetsparken og skabe sammenhæng mellem universitet og byen.    Københavns Kommune vil gerne modtage flere ideer og forslag til udvikling af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning og udvikling af området. Ideer og forslag skal indsendes inden den 3. september 2010.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Rikke Lethare Nielsen
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling