Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring om VVM af metro til Sydhavn

Officielt navn: Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse
Type: Andet
Høringsperiode: 01.11.14 til 12.12.14
Sagsnr: 2014-0219918
Billede af høringen

På baggrund af en aftale mellem Københavns Kommune og staten ved Transportministeriet, skal der bygges en metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen. Metroselskabet er bygherre på projektet. Metro til Sydhavn er en næsten 5,5 km lang afgrening fra Cityringen med 5 stationer, som forventes at kunne åbne i 2023.   

Metrolinjen til Sydhavn etableres som en integreret del af Cityringen, med direkte forbindelse uden skift til metroens stationer på strækningen fra København H til Nordhavn.

Indtil den 12. december kan du komme med idéer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i den VVM-redegørelse, som Københavns Kommune skal i gang med at udarbejde.

Kom til informationsmøde
Den 17. november 2014 kl. 19-21 kan du høre mere om VVM-processen for metro til Sydhavn på et offentligt informationsmøde, hvor alle er velkomne. Mødet afholdes på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Catrine Biering, Center for Byudvikling