Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring om supplerende VVM og kommuneplantillæg for Sydhavnsmetroen

Officielt navn: Indkaldelse af idéer og forslag til supplerende VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for Sydhavnsmetroen
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 02.03.17 til 26.03.17
Sagsnr:

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

I 2014 blev der indgået en principaftale om at anlægge og finansiere en metrolinje til Ny Ellebjerg St. via Sydhavn. Aftalen fra 2014 forudsatte, at Ny Ellebjerg metrostation anlagdes på terræn. På baggrund af aftalen udarbejdede Københavns Kommune i 2015 en VVM for Sydhavnsmetroen, hvori en station i terræn var hovedforslaget og en underjordisk station blev behandlet som en alternativ løsning.

I 2016 blev der indgået en ny aftale mellem staten, Københavns og Frederiksberg kommuner om, at Ny Ellebjerg metrostation kan anlægges som en underjordisk station, hvilket bl.a. giver bedre omstigningsforhold. I det konkrete projekt er der dog sket en række ændringer i forhold til den alternative løsning, der blev beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2015. Ligeledes har Metroselskabet nu to steder fundet behov for at foretage jordforstærkning fra terræn, i stedet for fra tunnelerne, som forudsat i 2015. Københavns Kommune har derfor vurderet, at der skal udarbejdes en supplerende VVM for ændringerne.

Københavns Kommune ønsker på baggrund af ovenstående at ajourføre kommuneplanens rammer for så vidt angår lokaliseringen af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg. Kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

Københavns Kommune indkalder hermed idéer og kommentarer til VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg for ændringer af Sydhavnsmetroen. Du kan indsende dine idéer og kommentarer frem til den 26. marts 2017.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Trine Vinding