Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring om kommuneplantillæg om almene boliger

Officielt navn: Forudgående høring om kommuneplantillæg om almene boliger
I forbindelse med indgåelsen af finansloven for 2015 er der indgået aftale om en ændring af lov om planlægning og almenboligloven.   Lovforslaget om ændring af lov om planlægning giver kommunen mulighed for at stille krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder.   Det er en forudsætning for at bruge planbestemmelsen om almene boliger i lokalplanerne, at der er optaget retningslinjer herom i kommuneplanen.

Forslag om ændring af Kommuneplan 2011 i overenstemmelse hermed sendes i forudgående høring, med mulighed for at indsende ideer og kommentarer indtil d. 2. januar 2015.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Troels Graversen
Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen