Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring om Kødbyen

Officielt navn: Forudgående høring om kommuneplantillæg for Kødbyen
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 07.06.13 til 02.07.13
Sagsnr: 2013-73795

Det foreslås, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2011, der ændrer rammerne for lokalplanlægning for to mindre delområder af det eksisterende rammeområde til blandede erhverv (E-område) til i stedet at være udlagt til serviceerhverv (S-områder).

Dette vil muliggøre placering af erhvervstyper, der ikke er umiddelbart tilladt i rammeområdet til blandede erhverv (E-område), herunder bl.a. erhverv og institutioner, der indebærer overnatning (f.eks. hoteller, døgninstitutioner). Det vil også åbne for en delvis anvendelse til boligformål, da op til 25 % af etagearealet i S-områder kan anvendes til boliger. Samtidig kan der ske ændringer af rammebestemmelserne for bebyggelsestæthed, bygningshøjde mv.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for resten af Kødbyen og kommuneplanens regler for detailhandel for bydelscenteret Kødbyen foreslås umiddelbart ikke ændret med kommuneplantillægget.

Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til udviklingen af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).

Ideer og kommentarer til den forestående planlægning skal indsendes senest den 1. juli 2013.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byudvikling
Birthe Bertelsen