Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring om Bella Center

Officielt navn: Forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer for Bella Center
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 25.11.13 til 20.12.13
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen

Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens rammer for Bella Center. Formålet er at muliggøre en udvikling rundt om Bella Center med boliger og serviceerhverv. Bebyggelsen af området i dag udnytter ikke den trafikalt gode placering fuldt ud, så der er potentiale for yderligere byudvikling.

Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til emnet, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).

Københavns Kommune ser følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til:
  • Hvordan skal balancen og fordelingen i området være imellem boliger og erhverv
  • Hvordan kan nærheden til kollektiv trafik og adgangen til de omgivende områder udnyttes bedre?Hvad skal forholdet være mellem højt og lavt byggeri, og hvor henne?
  • Er der behov for flere butikker?
  • Er der i øvrigt væsentlige behov i lokalområdet som kan tilgodeses inden for det aktuelle planområde?

Du er naturligvis velkommen til at komme med andre ideer og kommentarer, der knytter sig til emnet indenfor den kommunale planlægnings rammer.

Den forudgående høring løber fra d. 25. november til den 20. december 2013.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, Michael Lundgaard