Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring for Grønttorvet

Officielt navn: Forudgående høring om kommuneplantillæg for Grønttorvet
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 02.05.14 til 23.05.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0064747-8
Billede af høringen

Kommunen påtænker at ændre rammen for Grønttorvet, så området udvikles til et bykvarter med boliger i forskellige prisklasser, erhverv mv. 

Har du ideer eller kommentarer til en kommende planlægning for området, har du mulighed for at give kommunen dem. Læs også pjecen, som du kan downloade på siden øverst til højre. 

I planprocessen ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål som der ønskes idéer og kommentarer til:
- Er der væsentlige behov i lokalområdet, som kan tilgodeses inden for det aktuelle planområde?
- Hvordan opnås gode forbindelser til naboområderne og i området?
- Kan man opnå bymæssige kvaliteter ved en større bebyggelsestæthed?
- Hvordan kan der opnås større kvaliteter i områdets byrum som f.eks. på pladser, i passager og langs stier? 

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og kommentarer, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Rikke Lethare Nielsen