Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forudgående høring for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads

Officielt navn: Forudgående høring for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 02.03.15 til 07.04.15
Sagsnr:
Billede af høringen

Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads ligger i havneløbets knæk, og ved siden af de store kulturinstitutioner. Hovedmålsætningerne for udviklingen af områderne er at få skabt nyt liv via nye funktioner samt, at området får en særlig karakter grundet dets centrale placering. Områderne skal ses i sammenhæng med resten af København og den udvikling, som byen gennemgår. København er kendt for at være en by med både vækst og livskvalitet, og har ry for at være cool, kreativ og kulturel samt en grøn og blå by. Mange mennesker vælger København til i disse år. De er tiltrukket af byens dynamik og gode muligheder for at udleve drømme og ambitioner. København skal rumme alle disse drømme. Dette skal udviklingen af de fire områder være med til at understøtte, så København får et nyt og anderledes sted i byen. 

I planprocessen ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes ideer og kommentar til:

• Hvad er de fire områders særlige karakter og kvaliteter?

• Hvordan ser du de fire områder i en helhed?

• Hvilke oplevelser skal områdets fremtidige pladser, passager og stier byde på?

• Hvilke københavnske kvaliteter og byliv kan man forestille sig på de forskellige områder

• Hvad ser du som den mest attraktive aktivitet, der kan indrettes i et byrum på kanten af Havneløbet?

Københavns Kommune vil gerne modtage ideer og forslag til udviklingen af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning og udvikling af områderne. På bagsiden kan du læse om, hvordan planprocessen foregår, og hvordan du kan komme med ideer og forslag.

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Rikke Lethare Nielsen