Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Forslag til Kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby

Officielt navn: Forslag til Kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby
Type: Andet
Høringsperiode: 23.06.10 til 10.09.10
Sagsnr:
Billede af høringen
Den Hvide Kødby er i Kommuneplan 2009 beliggende i et E0-område til blandet erhverv. I et E0-område kan tillades en anvendelse til virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg samt institutioner og andre sociale, udannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv.   For at muliggøre den ønskede udvikling i Den Hvide Kødby, er det nødvendigt at tilføje en særlig bemærkning (*-bemærkning) til den gældende kommuneplanramme for området om anvendelsen for uddannelsesinstitutioner. Det skal således være muligt at placere uddannelsesmæssige funktioner i området, der ikke har tilknytning til områdets erhverv - fx et gymnasium.   Høringen løber fra den 23. juni 2010 til den 10. september 2010.

 

Seneste høringssvar

30.08.10 Svar (1658)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Søren Nørgaard Madsen
Center for Byudvikling - Økonomiforvaltningen