Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier

Forskriften vil gøre det lettere for virksomhederne, at indrette oplagsplads for olie og kemikalier, så risikoen for forurening begrænses. Teknik- og Miljøforvaltningen vil desuden mere effektivt kunne håndhæve reglerne, idet de bindende og tydelige krav til opbevaring af olie og kemikalier betyder en enklere og hurtigere håndhævelsesproces.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

6. march 2017 til 6. may 2017

Sagsnummer

2017-0072662

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. may 2017

Høringen er lukket

Forskriften er lovhjemlet i bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2015 om miljøregulering af visse aktiviteter. En forskrift har samme gyldighed som love og bekendtgørelser, dog kun i Københavns Kommune. 

Teknik- og Miljøudvalget har den 27. januar 2017 besluttet at sende udkastet i høring i fire uger med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen i 2017.

 

Få nyt om høringer

Abonnér