Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Foreløbig tilladelse til indvinding af salt grundvand til køling af bygning på Langelinie Allé 47

Officielt navn: Foreløbig tilladelse til oppumpning af grundvand til køling af ATP-Pakhuset Langelinie samt tilladelse til udførelse af supplerende boringer.
Type: Andet
Høringsperiode: 17.10.12 til 15.11.12
Bydel:
Sagsnr: 2012-743853
Billede af høringen

Københavns Kommune meddeler foreløbig tilladelse til ATP-ejendomme til indvinding af salt grundvand, fra et dybtliggende grundvandsmagasin. Indvindingen skal bruges til køling af en ny bygning på Langelinie, og indvindingen foretages gennem boringer på ejendommen. Tilladelsen kan udnyttes indtil udgangen af 2019. Der skal indsamles overvågningsresultater før der kan søges om en endelig tilladelse. Tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Klagevejledning; se den vedhæftede tilladelse.

Grundvandskøling i nyt kontorhus på Langelinie uden VVM
Center for Miljø har vurderet, at anlægget til grundvandskøling i ATP’s nye kontorhus på Langelinie Allé 47 ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og projektet kan derfor gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, VVM. Sagen er afgjort d. 16. oktober 2012 efter Miljø- og Energiministeriets VVM-bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage-nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols-prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

 

Seneste høringssvar

08.11.12 Svar (2100)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø
Jord- og Vandområdet