Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Fisketorvet - Forudgående høring om kommuneplantillæg

Officielt navn: Fisketorvet - Forudgående høring om kommuneplantillæg
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 15.01.16 til 05.02.16
Sagsnr:
Billede af høringen

Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for Fisketorvet Copenhagen Mall.

Du kan læse om baggrunden for planlægningen i pjecen, som du kan downloade på siden øverst til højre.

Har du idéer eller forslag til den kommende planlægning for området kan du sende dit svar her på siden.

Københavns Kommune har følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og forslag til:

· Hvilke funktioner og anvendelser kan understøtte udviklingen af området?
· Hvordan kan ny bebyggelse være med til at styrke områdets karakter?
· Hvordan kan der skabes sammenhæng til de omkringliggende byområder?

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og forslag, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Tue Rex, Økonomiforvaltningen