Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Faste Batteri III - lokalplan nr. 527

Officielt navn: Faste Batteri III - lokalplan nr. 527
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 03.09.15 til 29.10.15
Bydel:
Sagsnr: 2014-0162709

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området langs Njalsgade mellem Amagerfælledvej og Ørestads Boulevard inklusiv fortidsmindet Faste Batteri. Grundejeren ønsker at opføre ny bebyggelse til boliger og serviceerhverv samt mulighed for en kulturfunktion og institutioner.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 527 Faste Batteri III som PDF (22 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, partnerskabsaftale, henvendelser modtaget i høringsperioden,referat af borgermøde, miljørapport, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. februar 2016

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Faste Batteri III som PDF (17 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udkast til udbygningsaftale, udkast til partnerskabsaftale, miljørapport, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. september 2015

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv. 

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik. og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Tlf: 33 66 33 66