Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Falckhuset på Polititorvet - annulleret lokalplanforslag

Officielt navn: Falckhuset på Polititorvet - annulleret lokalplanforslag
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 03.06.09 til 26.06.09
Sagsnr: 2009-30383
Billede af høringen

Falck ønsker at udvide deres hovedsæde ved Polititorvet. Falckgrunden ligger i Metropolzonen og vil med byggeriet af et højt hus udgøre et vartegn i området. Samtidig vil Falck sikre at stueetagen mod Bernstorffsgade giver mere liv i området og derfor etableres der publikumsorienterede aktiviteter som sammen med et grønt strøg på Bernstorffsgade, fra Falcks bygning og helt ned til Kalvebod Brygge, kobler byen og vandet bedre sammen.

Kommunen ønsker at afholde en forudgående høring hvor i indbydes til at komme med kommentarer og forslag til hvordan planlægningen af området kan bidrage til at skabe bedre forbindelse mellem byen og vandet i metropolzonen og hvordan identiteten i området kan udvikles og styrkes i området?

Annulleret lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Falckhuset på Polititorvet som PDF

 

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Jana Eger Schrøder
Center for Byudvikling
Rådhuset, 3. sal
1599 København V
tlf. 33 66 20 32