Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Falck-Huset - annulleret lokalplanforslag

Officielt navn: Falck-Huset - annulleret lokalplanforslag
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 25.05.11 til 25.08.11
Sagsnr: 2011-64151

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Falck ønsker at udvide det eksisterende Falckhus med knap 13.000 m². Et ny Falckhus er i overensstemmelse med den udvikling, som allerede er i gang i Metropolzonen. Lokalplanen fastlægger et byggefelt, hvor der kan opføres et højhus i 13-14 etager, hvilket svarer til en maksimal højde på 53 m. Stueetagen skal fremstå med en åben og levende facade, der skal gøre stedet attraktivt for både forbipasserende og besøgende og bidrage til en mere attraktiv forbindelse på vejen fra by til havn.

Annulleret lokalplan

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent lokalplanforslag Falck-huset med kommuneplantillæg som PDF 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 14. april 2011.

 

 

 

 

 

 

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign,
Peter Juul Nielsen,
3366 1379