Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Et område ved Kalvebod Brygge

Officielt navn: Kom med ideer og kommentarer til udvikling af et område ved Kalvebod Brygge
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 17.08.11 til 07.09.11
Sagsnr: 2011-114894
Billede af høringen
Et teknisk kontrolcenter, bygninger til serviceerhverv og et landskabeligt grønt strøg i forlængelse af det grønne byrum fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro.   Det er hovedelementerne i det projektforslag Københavns Kommune har modtaget fra ejeren af et område sydvest for Dybbølsbro mellem Kalvebod Brygge og banelegemet. Københavns Kommune vil gerne have ideer og forslag til forbedring af projektet, før den egentlige planlægning.   Ideer og forslag skal indsendes senest den 7. september 2011.

Seneste høringssvar

07.09.11 Svar (1658)

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byudvikling
Kim Florian Rahbek