Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Enghave Stationsområde - lokalplan nr. 542

Officielt navn: Enghave Stationsområde - lokalplan nr. 542
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 12.10.16 til 14.12.16
Sagsnr: 2015-0291613

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Forslaget vil muliggøre opførelse af plejeboliger, en børneinstitution og en nærgenbrugsstation ved Enghave Station/Sønder Boulevard/Enghavevej på Vesterbro.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 542 Enghave Stationsområde som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den2. marts 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 13. marts 2017.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Enghave Stationsområde som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. september 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. oktober 2016.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66