Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Enghave Brygge tillæg 1 - Lokalplan nr. 494-1

Officielt navn: Enghave Brygge tillæg 1 - Lokalplan nr. 494-1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 14.06.16 til 06.09.16
Sagsnr: 2016-0051183

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen ændrer bebyggelsesplanen for område IV, så der bliver mulighed for at bygge 17.000 m2, som fastsat i lokalplanen. 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge med tillæg nr. 1 som PDF (20 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. november 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. december 2016.  

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Enghave Brygge tillæg nr. 1 som PDF (24 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 14. juni 2016.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling
Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66