Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Enghave Brygge - lokalplan 494

Officielt navn: Enghave Brygge - lokalplan nr. 494 med kommuneplantillæg og miljørapport
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 06.02.13 til 08.04.13
Sagsnr: 2011-63262

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planen har særligt fokus på "at bo ved vandet" og at skabe attraktive byrum ved vandet. Planens centrale byrum er den 700 m lange hovedkanal "Enghave Kanal", der med sit kurvede forløb er en moderne reference til Christianshavns kanal, samt den grønne havnepromenade med opholdsmuligheder ved vandet.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, byudviklingsaftale, referat af borgermøde, henvendelser modtaget i høringsperioden, VVM-Screening mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. januar 2015

Tidligere materiale

Vedtaget lokalplan - ugyldig

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at der er en mangel i lokalplanen. Derfor er lokalplanen ugyldig, men en indstilling om en ny endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. november 2014.

Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge som PDF 

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, byudviklingsaftale, referat af borgermøde, henvendelser modtaget i høringsperioden, VVM-Screening mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 25. juli 2013

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Enghave Brygge som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. januar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, VVM-screening, Intern høring, Udkast til byudviklingsaftale, faktaark mv.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 26. september 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne
 • Referat af den politiske behandling
 • Bilag: Startredegørelse, tilgængelighedsvurdering, borgerdialog

 

Seneste høringssvar

08.04.13 Svar (1561)
08.04.13 Svar (1620)
08.04.13 Svar (2300)
08.04.13 Svar (2300)
08.04.13 Svar (3220) landskabsarkitekt
08.04.13 Svar (1720) Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe
08.04.13 Svar (2300)
08.04.13 Svar (2450)
08.04.13 Svar (2605) Dansk Kano og Kajak Forbund/ Idrætsforum København
08.04.13 Svar (2300)
08.04.13 Svar (1561)
07.04.13 Svar (2770 ) Danmarks Naturfredningsforening, København
07.04.13 Svar (2300)
07.04.13 Svar (1967) Fisketorvets Motorbåds Klub
07.04.13 Svar (1561)
07.04.13 Svar (1666)
07.04.13 Svar (2880) Dansk Forening for Rosport
07.04.13 Svar (2450 København SV) Københavns Roklub
07.04.13 Svar (1300 ) Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
07.04.13 Svar (2500)
07.04.13 Svar (2200) Arkitekt m.a.a. og billedkunstner
07.04.13 Svar (2450) Sydhavnsklubberne
07.04.13 Svar (2450)
07.04.13 Svar (2450) Aktiv Havn
07.04.13 Svar (2450) Foreningen Skibbroen
06.04.13 Svar (1561)
06.04.13 Svar (1561)
06.04.13 Svar (1620)
06.04.13 Svar (1561) billedkunstner, byudviklingskyndig og beboer på Havneholmen
06.04.13 Svar (1561)
06.04.13 Svar (1553) Billedhugger, professor
06.04.13 Svar (1553) Billedkunstner
05.04.13 Svar (2500)
05.04.13 Svar (2830) DONG Energy S&D
05.04.13 Svar (7000) DONG Energy Thermal Power A/S
05.04.13 Svar (1561) Havnelauget
04.04.13 Svar (2300) Privatperson
04.04.13 Svar (2300) privatperson
04.04.13 Svar (2750) Energinet.dk
04.04.13 Svar (1561)
04.04.13 Svar (1709)
04.04.13 Svar (2740)
04.04.13 Svar (1561) journalist
03.04.13 Svar (1561)
03.04.13 Svar (21217)
03.04.13 Svar (1720) Arkitekt MAA
02.04.13 Svar (2720) Læreanstalternes Fælles Byplankursus, Københavns Universitet
31.03.13 Svar (2300) Roklubben SAS
31.03.13 Svar (1436)
30.03.13 Svar (1561)
29.03.13 Svar (2300)
26.03.13 Svar (2300)
26.03.13 Svar (1561) Poul Skovgaard
26.03.13 Svar (2450) Foreningen Skibbroen
26.03.13 Svar (1561 V) beboer på Havneholmen
25.03.13 Svar (2450 )
25.03.13 Svar (2300) Amager Vest Lokaludvalg
24.03.13 Svar (2300)
24.03.13 Svar (1620)
21.03.13 Svar (1758)
20.03.13 Svar (2450)
20.03.13 Svar (1561)
20.03.13 Svar (2840)
19.03.13 Svar (1620)
19.03.13 Svar (2840) prof. emeritus, DTU
18.03.13 Svar (1561)
18.03.13 Svar (1650)
16.03.13 Svar (7700)
16.03.13 Svar (4243) NR-DESIGN
15.03.13 Svar (1561)
15.03.13 Svar (2450)
13.03.13 Svar (2400)
13.03.13 Svar (1561)
12.03.13 Svar (1762)
11.03.13 Svar (2450)
11.03.13 Svar (1561)
11.03.13 Svar (1561)
10.03.13 Svar (1429)
09.03.13 Svar (2200)
07.03.13 Svar (1436)
05.03.13 Svar (1300) Foreningen Hovedstadens Forskønnelse
03.03.13 Svar (1620)
01.03.13 Svar (2450) Friluftsrådet København
17.02.13 Svar (2300)
17.02.13 Svar (1663)
13.02.13 Svar (2450)
13.02.13 Svar (2300)
11.02.13 Svar (1561)
09.02.13 Svar (2300 S)
08.02.13 Svar (1561)
05.02.13 Svar (1429)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning, Lars Korn, 3366 1378