Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Cirkelbroen - lokalplan 511

Officielt navn: Cirkelbroen lokalplan 511
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 15.07.14 til 30.09.14
Sagsnr: 2014-0127380

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Formålet er at skabe en broforbindelse mellem Applebys Plads og Christiansbro med henblik på, at skabe en ubrudt sammenhængende havnepromenade omkring Inderhavnen for fodgængere og cyklister.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 511 Cirkelbroen som PDF 

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslaget, miljøvurdering, supplerende høring, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om indsigelsesbehandling, henvendelser i den supplerende høring og sammenfattet redegørelse for miljøvurdering.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 3. februar 2015.

Tidligere materiale

Supplerende høring af lokalplanforslag
På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag
Hent forslag til lokalplan Cirkelbroen som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og miljørapport.
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Juul Nielsen, telefon 3366 1379