Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Christiansholm - Lokalplan nr. 548 med kommuneplantillæg

Officielt navn: Christiansholm - Lokalplan nr. 548 med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 23.11.16 til 26.01.17
Sagsnr: 2015-0096993

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal gøre det muligt at skabe byudvikling på Christiansholm med boliger, publikumsorienteret serviceerhverv og offentlige faciliteter, herunder et svømmeanlæg.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 548 Christiansholm med kommuneplantillæg nr. 4 som PDF (28 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 27. april 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Miljørapport, faktaark , henvendelser modtaget i høringsperioden, trafikanalyse, referat af borgermøde, ændringsforslag,notat vedr. adgangsveje til Christiansholm, partnerskabsaftale, hensigtserklæring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. maj 2017.

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Christiansholm med forslag til kommuneplantillæg som PDF (28 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 10. november 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Miljøvurdering, partnerskabsaftale, faktaark , høringssvar fra Christianhavns Lokaludvalg, Høringssvar fra Indre By Lokaludvalg, kort over trafikanlæg til Christiansholm, notat vedr. adgangsveje til Christiansholm

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 23. november 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. februar 2016 startredegørelse for Christiansholm. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, dommerbetænkning, vinderforslag, sammenhæng med de omkringliggende områder.

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66