Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Carlsberg II tillæg 6 - lokal nr. 432-6 med kommuneplantillæg nr. 1

Officielt navn: Carlsberg II tillæg 6 - lokal nr. 432-6 med kommuneplantillæg nr. 1
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 30.06.16 til 26.09.16
Sagsnr: 2016-0253843

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Med planerne muliggøres boliger og erhverv i Carlsberg Byen med op til op til 353.000 m2, heraf 19.000 i bevaringsværdig og fredet bebyggelse, som genanvendes. Det nye byområde vil overvejende bestå af karréer samt otte højhuse. 

Vedtaget lokalplan med kommuneplantillæg

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg nr 2, 3, 4, 5 og 6 samt kommuneplantillæg nr. 1 som PDF (35 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, notat om henvendelser, ændringsforslag, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. december 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg

OBS: Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på en fejl i skyggediagrammerne i redegørelsesdelen til lokalplanforslaget. Korrekt skyggediagram for den 21. marts kl. 16.00 kan ses under 'Supplerende materiale' til højre på siden.

Hent lokalplanforslag Carlsberg II tillæg 6 med forslag til kommuneplantillæg som PDF (56 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, nøgletal, skema over foreslåede ændringer, notat vedr. træer, notat vedr. hegning, høringssvar samt notat til Borgerrepræsentationen vedr. rettelse til § 3.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. september 2015 startredegørelse for Carlsberg II tillæg 6. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, nøgletal,oversigt over foreslåede ændringer i tillæg 6, samt notat vedr. mulighed for etablering af hegn, lukning af haver og fældning af bevaringsværdige træer.

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66