Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Carlsberg II tillæg 5 - lokalplan 432-5

Officielt navn: Carlsberg II tillæg 5 - lokalplan 432-5
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 05.02.15 til 07.04.15
Sagsnr: 2015-0017837

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplantillægget gør det muligt for Carlsberg A/S at opføre et nyt hovedsæde i og omkring Carl Jacobsens Have. Hovedsædet forventes klar til indflytning medio 2018.

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II er overvejende en rammelokalplan, der skal fremme udviklingen af Carlsberg-området. For at muliggøre nyt byggeri udarbejdes byggeretsgivende lokalplantillæg med detaljerede bestemmelser. Lokalplantillægget udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tlllæg 2, 3, 4 og 5 som PDF (26 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, henvendelser i supplerende høring, notat om åbning af Carl Jacobsens Have, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 16. september 2015.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Lokalplanforslaget blev sendt i supplerende høring den 29. maj 2015.
Se supplerende høring for Carlsberg II tillæg 5

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Carlsberg II tillæg 5 som PDF

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, rammelokalplan, faktaark, ændringer i forhold til rammelokalplanen, nøgletal, tegning til ændringsforslag og notat med teknisk ændringsforslag.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. februar 2015. 

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, nøgletal og registrering af bevaringsværdige træer.  

Tillæg 4

Se høringsside for tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II 

 

 

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Telefon: 33 66 33 66