Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Carlsberg II tillæg 4 - lokalplan 432-4

Officielt navn: Carlsberg II tillæg 4 - lokalplan med kommuneplantillæg
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 01.09.14 til 27.10.14
Sagsnr: 2013-0180258

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Ejerne af størstedelen af Carlsberg-området ønsker at udvikle et større område med boliger, erhverv, butikker og institutioner, herunder evt. en skole.

Planlægningen sker på baggrund af en rammelokalplan fra 2009. For at muliggøre nyt byggeri skal der løbende udarbejdes lokalplantillæg med byggeretsgivende bestemmelser.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 37 som PDF

Tillæg 4 til lokalplan nr. 432 med tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. januar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, supplerende høring, notat om skybrudssikring, tegninger til ændringsforslag, skyggediagrammer, faktaark, nøgletal, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat og evaluering af borgermøde m.v.

Lokalplanen blev annonceret på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. februar 2015

Tidligere materiale

Supplerende høring

Ved den offentlige høring fra d. 1. september til den 27 oktober 2014 modtog kommunen en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Hent forslag til tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med  kommuneplantillæg som PDF

Forslaget til tillæg 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. august 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, nøgletal og teknisk ændringsforslag til BR-behandlingen

Tidligere lokalplaner

Tillæg 2 og 3

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2 og 3

 

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Helle Bay, telefon 26371343