Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Carlsberg II - Tillæg 3 - lokalplan 432-3

Officielt navn: Carlsberg II - tillæg 3 - lokalplan 432
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 11.12.13 til 05.02.14
Bydel:
Sagsnr: 2013-41783

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Opførelse af et erhvervsdomicil, der danner grundlag for et nyt bymiljø omkring Gamle Carlsberg Vej og som i samspil med naboejendommene skaber attraktive nye haverum.

Ny lokalplan

Se det seneste tillæg til lokalplan 432 her: Carlsberg II tillæg 4 - lokalplan med kommuneplantillæg

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2 og 3 som PDF (34 MB)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3, faktaark og nøgletal.

Lokalplanen blev bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 23. maj 2014

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 3 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II som PDF (27 MB)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. november 2013. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 3 og faktaark.

Carlsberg II tillæg 2

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2 som pdf (50 MB)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. september 2012. I referatet fra mødet kan du læse: 

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag til tillæg 2, data om lokalplanområdet, referat af borgermøde, notat om henvendelser og reviderede lokalplantegninger.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Helle Bay, tlf.: 26 37 13 43