Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Campingplads på Amager Fælled - Lokalplan nr. 540 med miljørapport

Officielt navn: Camping på Amager Fælled - Lokalplan nr. 540 med miljørapport
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 12.05.16 til 07.08.16
Bydel:
Sagsnr: 2015-0002191

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en campingplads med høj kvalitet på Amager Fælled ved vandrehjemmet i cykelafstand til Københavns centrum. Baggrunden er, at Bellahøj Camping, som i dag er Københavns eneste campingplads, vurderes kun at have begrænsede muligheder for modernisering og kvalitetsløft.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 540 Campingplads på Amagerfælled som PDF (16 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 20. december 2016. 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Camping på Amager Fælled som PDF (16 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, mm.

I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, offentliggøres Københavns Kommunes Turistpolitiske redegørelse (jf. planlovens § 5b), der ligeledes er godkendt i Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.

Lokalplanforslaget samt Københavns Kommunes Turistpolitiske redegørelse blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. maj 2016.

Seneste høringssvar

07.08.16 Svar (2300) Billedkunstner
07.08.16 Svar (2300) privat
07.08.16 Svar (2300) Københavns Skyttecenter
07.08.16 Svar (2300)
07.08.16 Svar (1422)
06.08.16 Svar (1620) Pas nu på naturværdierne
05.08.16 Svar (2300) islands brygges lokalhistoriske forening og arkiv
05.08.16 Svar (2300)
04.08.16 Svar (1665)
04.08.16 Svar (2450)
03.08.16 Svar (2980)
03.08.16 Svar (2300) Islands Brygges Lokalråd
03.08.16 Svar (2300) EF Norgesgade 11
03.08.16 Svar (2750) Energinet.dk
03.08.16 Svar (2300)
03.08.16 Svar (2300)
02.08.16 Svar (2450) Copenhagen City Camp
02.08.16 Svar (48155 )
02.08.16 Svar (1440)
01.08.16 Svar (2300)
01.08.16 Svar (1775)
01.08.16 Svar (2200)
01.08.16 Svar (2300)
01.08.16 Svar (2300) Privat
31.07.16 Svar (2300) Amager Fælleds Venner
31.07.16 Svar (2300)
29.07.16 Svar (2300)
28.07.16 Svar (2700) Danmarks Naturfredningsforening København
27.07.16 Svar (2300)
27.07.16 Svar (2300)
21.07.16 Svar (2770)
20.07.16 Svar (2300)
18.07.16 Svar (2300)
18.07.16 Svar (2300)
15.07.16 Svar (2300)
14.07.16 Svar (2300)
14.07.16 Svar (2200)
13.07.16 Svar (2300)
13.07.16 Svar (2300)
13.07.16 Svar (1553)
13.07.16 Svar (2300)
13.07.16 Svar (2300)
13.07.16 Svar (2300)
13.07.16 Svar (2300)
13.07.16 Svar (2300)
12.07.16 Svar (2300)
12.07.16 Svar (2300)
07.07.16 Svar (2300 )
04.07.16 Svar (2300) Amager Vest Lokaludvalg
27.06.16 Svar (2300)
25.06.16 Svar (2450)
21.06.16 Svar (2300) Enhedslistens lokalafdeling i Amager Vest
18.06.16 Svar (1426)
14.06.16 Svar (2300)
12.06.16 Svar (2300) E/F Holmbladsgade 111
10.06.16 Svar (2300) 1987
06.06.16 Svar (1401) Privat
06.06.16 Svar (1401) Privat
04.06.16 Svar (2300) arkitekt MAA
02.06.16 Svar (2450)
02.06.16 Svar (2300)
02.06.16 Svar (2300)
02.06.16 Svar (2300)
31.05.16 Svar (2200)
25.05.16 Svar (2300)
25.05.16 Svar (2300)
22.05.16 Svar (2300)
20.05.16 Svar (2300)
20.05.16 Svar (2720)
20.05.16 Svar (2500)
19.05.16 Svar (2300) privat
19.05.16 Svar (2300)
17.05.16 Svar (2300)
15.05.16 Svar (2300)
14.05.16 Svar (2300)
14.05.16 Svar (2450) Friluftsrådet København
13.05.16 Svar (2300)
12.05.16 Svar (2300)
12.05.16 Svar (2200)
12.05.16 Svar (2300)
12.05.16 Svar (2650)
12.05.16 Svar (2300)
12.05.16 Svar (2300)
12.05.16 Svar (2300) Unemployed
12.05.16 Svar (2300 S)

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling
Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66